Publicerad 21 maj, 2019

Presentationer och referat från seminarierna 16 maj

Här finns ett kort referat, samt referenser till ett antal texter, från Bill Hollifields föredrag om "Control systems and alarm management", samt presentationer från workshop'en om ledningssystem för funktionssäkerhet ("functional safety management").