Publicerad 7 december, 2018

Seminariet om processäkerhetsindikatorer 4/12

Vid seminariet presenterade Anders Jacobsson och Johan Ingvarson resultatet av den enkät bland medlemsföretag som genomfördes i våras, om användning av processäkerhetsindikatorer (mätning av viktiga aspekter för processäkerheten i en verksamhet, och användning av resultaten för att hantera risker och förebygga olyckor). Vidare presenterades och diskuterades olika sätt att komma igång och att vidareutveckla detta viktiga instrument i processäkerhetsarbetet. Presentationen kan ladas ned här.