Publicerad 11 oktober, 2018

Konferensen 9-10 oktober - Presentationer

IPS konferens, "Processäkerhet 2018", genomfördes 9-10 oktober. Stort tack till alla medverkande och deltagare!

Det var många intressanta föredrag och positivt gensvar från deltagarna. Mycket frågor och diskussioner, såväl under föredrag och miniseminarier som under pauser och måltider. 

Presentationerna från de fyra externa föredragshållarna finns att ladda ned här, övriga kommer efterhand.

Lösenordet för nedladdning mejlades till alla kontaktpersoner 2018-09-13. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson, eller om du deltog på konferensen men inte är medlem.