Kvantitativ riskanalys (QRA) seminarium

Den 28 maj blir det ett heldagsseminarium om kvantitativ riskanalys hos ÅF i Göteborg. En förstudie inom området genomförs för närvarande av ÅF i samarbete med COWI, på uppdrag av IPS. Området har särskild aktualitet då Boverket arbetar med Allmänna Råd om bland annat skyddsavstånd kring farlig verksamhet. Teman för seminariet är: 

  • En presentation av QRA, dess grunder och syften
  • För- och nackdelar med QRA
  • Hur används QRA i Sverige och utomlands, bl.a. i tillståndsprocesser?
  • Hur kan användningen av QRA utvecklas?
  • Vad ska en framtida IPS handledning fokusera på?

Tid preliminärt 10.00 - 16.00 (fika nfrån 9.30).