Årsmöte och seminarium om riskanalys

Vid seminariet lanseras en ny version av IPS handledning ”Riskanalys och tolerabel risk”, som kompletterats angående avgränsningsproblematik och angreppssätt för gemensamma system (servicesystem m.m.). Föredragshållare på den delen, tillika författare av handledningen och IPS lärare i kursen med samma namn, är Magnus Karlsson (COWI). Dessutom blir det föredrag från St1 Raffinaderi (platsen för seminariet), ProSa och Process Safety Group.

Seminarieprogrammet med vägbeskrivning finns här.

Efter seminariet följer årsmötet, då bland annat programmet för kommande år kommer att diskuteras. Kallelse och agenda skickas till IPS kontaktperson i varje medlemsföretag i början av mars.