Årsmöte och seminarium om riskanalys

Vid seminariet lanseras en ny version av IPS handledning ”Riskanalys och tolerabel risk”, som kompletterats angående avgränsningsproblematik och angreppssätt för gemensamma system (servicesystem m.m.). Föredragshållare på den delen, tillika författare av handledningen och IPS lärare i kursen med samma namn, är Magnus Karlsson (COWI). Dessutom blir det föredrag från St1 Raffinaderi (platsen för seminariet), ProSa och Process Safety Group.

Seminarieprogrammet med vägbeskrivning finns här. Anmälningstiden har gått ut.

Efter seminariet följer årsmötet, då bland annat programmet för kommande år kommer att diskuteras. Kallelse och dagordning skickades till IPS kontaktperson i varje medlemsföretag den 1/3.

Alla anställda vid medlemsföretag är varmt välkomna att delta på seminariet och/eller årsmötet! Dock har endast kontaktperson eller anmälda ersättare rösträtt på årsmötet. Till årsmötet är förhandsanmälan inget absolut krav, men mejla gärna info@ips.se snarast möjligt om du tänker delta och inte är anmäld. Det underlättar bl.a. vid inpasseringen till St1 Raffinaderi!