Brand och explosion i vätskor och gaser

Författare: Tomas Lackman
Publicerad 2018, 43 sidor

I detta kompendium behandlas först de grundläggande begrepp som är nödvändiga att känna till, såsom deflagration och detonation, brännbarhetsgränser, flampunkt, termisk tändpunkt och minsta antändningsenergi. Efter det följer ett avsnitt om konsekvensanalys. Det beskriver de skadeeffekter som kan uppstå vid en brand eller explosion, i form splitter, värmestrålning och tryck. Sista avsnittet beskriver förebyggande åtgärder vid utformning av en process för att förhindra och lindra konsekvensen. Hit hör klassningsplaner, inertering, val av utrustning, tryckavlastningar, släcksystem och administrativa åtgärder. Kompendiet ersätter de två tidigare, "Gasexplosioner" (2002) och "Brand som kemisk reaktion" (1999).


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken nedan. Lösenord behöver inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange då lösenordet och klicka på länken nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.

Beställ publikationen