Länkar och nätverk

Här finns bl.a. publik information om olyckor, en sida om Sevesolagstiftningen samt en sida om externa kurser och seminarier

IPS har en publiceringspolicy som bestämmer villkoren för publicering av länkar till externa kurser, konferenser och liknande. 

Kontakta gärna föreståndaren om du har förslag på bra länkar att publicera här.