IPS programkommitté 2021

   
Claes Broman Borealis
Owe Fredholm IPS ordförande
Sigvard Johansson Sigvard Johansson Engineering
Per Johnsson Cytiva
Bo Karlsson Preem AB
Mats Lindgren IPS föreståndare
Sanna Nordlund AFRY
Jan Nählinder ORS Consulting
Rikard Widell Inovyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Programkommitténs medlemmar väljs av årsstämman i mars varje år. Ordförande och föreståndare är permanenta medlemmar.

Programkommitténs uppgift är att utforma och följa upp föreningens olika medlemsaktiviteter, såsom utbildningar, seminarier, projekt, publikationer och studiebesök. Programkommitténs arbete styrs av föreningens program, arbetsordningen och styrelsens beslut.