Nyheter

Interna Externa

Konferensen 9-10 oktober - Presentationer

11 oktober, 2018

IPS konferens, "Processäkerhet 2018", genomfördes 9-10 oktober. Stort tack till alla medverkande och deltagare! Det var många intressanta föredrag och positivt gensvar från deltagarna. …

Inbjudan och anmälningar till höstkursveckorna

3 september, 2018

En översikt finns nedan. Detaljerat program finns här. För att anmäla dig, klicka på respektive kurs i kalendariet. Senaste dag för anmälan är 29 oktober för kurserna under vecka 46, och 5 november för kurserna under vecka 47. …

Domsjö Fabriker toppar användningen av IPS webbutbildning!

29 juni, 2018

Diagrammet nedan visar antalet personer från respektive företag/organisation som gått IPS webbutbildning, Introduktion till processäkerhet, från starten 2014 fram till februari i år. Domsjö Fabriker toppar strax före Akzo Nobel Functional Chemicals. …

Åvall Risk AB - Välkommen som ny medlem!

28 juni, 2018

Jonas Åvall bedriver konsult- och utbildningsverksamhet  inom risk och processäkerhetsområdet som bisyssla, parallelt med anställning som säkerhetsspecialist vid Preem AB.