Next-Gen HAZOP: Using AI for increased safety

Maria Svärd (AFRY) och Denis Kirchhubel (Kairos Tech) presenterar ett verktyg som, baserat på processmodellering ("Digital Twin") och Artificiell Intelligens, ska kunna användas som stöd vid genomförande av HAZOP-analyser. 

Föredraget kommer att vara på engelska. Så här skriver Maria och Denis om innehållet:

Join us for an insightful webinar on transforming your HAZOP (Hazard and Operability Study) process using existing, ready to use, AI tools. Discover how creating a digital twin of your process in combination with AI can enhance the quality and efficiency of HAZOP studies. We'll present global examples of successful implementations of this process and provide a detailed showcase using a fictive plant as a basis.  Whether you are a safety engineer, process manager, or involved in risk assessment, this webinar will provide valuable insights into leveraging AI for superior safety and performance in your operations.

Alla anställda hos IPS medlemsföreta är välkomna att delta utan kostnad. Länk för att ansluta mejlas senast på morgonen dagen innan webbinariet, till alla som anmält sig innan dess. Den som anmäler sig senare får länken allt eftersom.