Säkerhet, ledarskap och lärande - Grundläggande principer och förhållningssätt inom HOP

HOP står för "Human and Organizational Performance". Mer information kommer. Säkerhet, ledarskap och lärande - Grundläggande principer och förhållningssätt inom HOP - Intressentföreningen för Processäkerhet