Ledarskapets betydelse för säkerhetskulturen

Kursen arrangeras av MTO Säkerhet AB. Anställda inom IPS medlemskrets får 15% rabatt på kursavgiften.

Mer information och anmälningsformulär finns här