Digital transformation in isolation management

EPSC Digitalization Work Group meeting where Klaas-Otto Ykema from Versatec and Tjidde Boers from viewport will present on “Digital transformation in isolation management (HSE / process safety / Control Of Work)”.

Representanter för IPS är välkomna att delta. Kontakta mats@ips.se om du är intresserad.