MTO och Mänskliga fel

Föredrag och gruppdiskussioner av och med Jonas Borell, Universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola. Jonas är en av de tre lärarna i LTH's uppdragsutbildning, "Processäkerhet för industrin, 15 hp", som IPS tog initiativ till och stödjer. MTO handlar om samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation, och hur fel och olyckor kan både uppkomma och förhindras i det perspektivet. 

Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemsföretag/-organisationer.

Länk för att ansluta mejlas på förmiddagen 29/5 till alla som anmält sig innan dess. Den som anmäler sig därefter får länken mejlad allt eftersom.