Lärande av händelser

Dags för IPS stora årliga evenemang, med föredrag om lärdomar från inträffade olyckor och tillbud, och systematik för utredning och lärande.

Alla anställda i IPS medlemsföretag och särskilt inbjudna är välkomna att delta utan kostnad. 

Länk för att ansluta mejlades 2023-01-23 kl 09:05 till alla som var anmälda då. Nya anmälda efter det får länken allt eftersom. Kolla din skräppost om du anmält dig och inte hittar inbjudan i inkorgen, och mejla anmalanips@demogroup.se om du ändå inte hittar den.

Program

10.00

Välkomna

Mats Lindgren, IPS

10.10

Flash fire and dust explosion at Neste Refinery in Finland

Teemu Suursalmi, Neste Refinery, Porvoo

10.55

Kort paus

 

11.00

IPS Projekt 63; Lärande av händelser - 2:a loopen 

Mats Lindgren, IPS 

11.15

Metastudier av incidentutredningar i några företag/branscher utanför IPS medlemskrets

Christian Bjursten Carlsson, Tapora

12.00 - 12.45

Lunchpaus

 

12.45

MSB:s utredning av explosion i fyrverkerilager, inklusive användning av AcciMap.

Mattias Strömgren, MSB

13.30

Falsk utlösning av skumsläckningssystem för cistern

Sofia Fröjdlund, Univar Solutions

14.00

Kort paus

 

14.05

IA: System för att rapportera, följa upp och åtgärda olyckor, tillbud och avvikelser

Kajsa Linderborg och Lars-Gunnar Lindberg, AFA Försäkring

14.45

Summering

Mats Lindgren, IPS

15.00

Avslutning

 

 

Ladda ned programmet här.

Välkomna!