Lärande av händelser

IPS stora årliga evenemang, workshop om lärande av händelser, blir helt digital även denna gång. Det blir föredrag om  inträffade olyckor/tillbud och systematik för utredning och lärande. Specialtema denna gång är "samlad analys av ett större antal incidenter och avvikelser (större eller mindre) i en organisation".