ATEX-projektet - Översikt

Resultatet av IPS ATEX-projekt presenteras översiktligt av medlemmar i projektgruppen

1. Översikt - Förste syfte och innebörd av ATEX-reglerna

2a. Utbildning i klassning - brandfarlig vara, för industrier

2b. Utbildning i klassning - brännbart damm, för industrier

3. Utrustning för explosionssfarlig miljö - Konsten att beställa rätt

4. Drift och underhåll - Att leva med sitt explosionsskyddsdokument

Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets