Workshop om digitala arbetstillståndssystem

Preliminärt program

  • Resultat av den enkät som genomförts under 2 kvartalet 2022 presenteras.
  • Några företag presenterar sitt system och sina erfarenheter.
  • Erfarenhetsutbyte i mindre grupper

Antalet deltagare kommer vara begränsat. Företag som besvarat enkäten har förtur till två platser.