Riskanalysmetoder

Kursen kommer att vara uppdelad på 3 tillfällen; 9/3 (kl 09-16), 10/3 (kl 09-16) och 14/3 (kl 09-11), deltagande krävs på samtliga tillfällen

 

Anmälan öppnar kl 10.00 27/1 2022.

Anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 9 500 kr för 2 dagar. 

Riskanalysmetoder

Målgrupp

Kursen ger en bra introduktion i konsten att genomföra riskanalyser av en processanläggning. Den passar för de flesta som deltar i eller använder sig av riskbedömningar av i första hand processanläggningar.

Förkunskaper

Man bör ha en viss kännedom om hur en modern processanläggning fungerar och kunna förstå ett enklare processflödesschema. Det kan också vara bra att ha gått IPS kurs "Introduktion till processäkerhet" (lärarledd eller IPS webb-utbildning).

Omfattning

Kursen omfattar två kursdagar (fr.o.m. hösten 2018, tidigare 1 dag) och består av föreläsningar, klassövningar och övningar i mindre grupper.

Innehåll 

  • Om risk- och riskhanteringsprocessen, översikt över riskanalysmetoder
  • Grovanalys
  • What-if analys
  • HAZOP
  • Operatörsanalys
  • Bow tie
  • Val av metod
  • Riskvärdering och tolerabel risk