Workshop med Jean-Christoph Le Coze

Jean-Christophe Le Coze är en fransk säkerhetsforskare som har skrivit flera böcker och en mängd artiklar i vetenskapliga tidskrifter som t.ex. Safety Science. 

Denna workshop är en fortsättning på webbinariet den 3 maj, då Jean-Christoph pratar om innehållet i boken, Post Normal Accident. Det blir en fördjupad diskussion för särskilt intresserade kring några av bokens teman, där alla förväntas bidra med egna reflektioner och frågeställningar. Antalet deltagare är begränsat till 20 för att möjliggöra bra diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Både webbinariet och workshop'en arrangeras i samarbete med Säkerhetskulturnätverket, SÄKU.

Jean-Christoph höll även ett annat föredrag i samband med IPS årsmöte i mars 2021, om "Safety Science Research"(länk till inspelning) (medlemskretsens lösenord krävs).