Seminarier och årsmöte

Nu verkar det äntligen finnas möjlighet att träffas, med allt vad det innebär av trevligt och stimulerande nätverkande, mingel och erfarenhetsutbyte! Evenemanget kommer att webbsändas men vi hoppas att så många som möjligt väljer att delta på plats.

Länk för att ansluta har mejlats till alla som anmält digitalt deltagande. Mejla info@ips.se om du vill delta och inte har fått länken.

Handlingar till årsstämman har mejlats till alla IPS kontaktpersoner hos respektive medlemsföretag/-organisationer. Klicka här om du vill ladda ned handlingarna.

Här är programmet:

15 mars

12.00 

Lunch

 

13.00

Inledning 

Ann Christin Eriksson, IPS ordförande

13.15

Den (o)mänskliga faktorn: MTO. Digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet.

Lena Kecklund, VD för MTO Säkerhet AB, och Bengt Sandblad, professor emeritus vid Uppsala Universitet

14.45

Fikapaus

 

15.00

Lärdomar av en allvarlig händelse (I): Brand på St1 Raffinaderi i Göteborg.

Mattias Nyhlén, Driftchef, St1 Refinery AB

15.25

Lärdomar av en allvarlig händelse (II): Branden på First Treatment, Stena Nordic Recycling Center, Halmstad, augusti 2021.

Helén Ljungqvist, Group Compliance Officer, Safety and Security, Stena Metall Group

16.00

IPS ATEX-projekt

Jan Nählinder, IPS projektledare samt Sverigechef, ORS Consulting

16.20 -16.30 

Summering, Dag 1

Ann Christin Eriksson, IPS ordförande

18.00

Middag

Alla deltagare är välkomna!

16 mars

08.30

Start, reflektioner från gårdagen

Ann Christin Eriksson, IPS ordförande

08.40

IPS QRA-projekt

Johan Ingvarson, IPS projektledare, doktorand vid LTH

09.00

Säker vätgashantering

Marcus Runefors, doktorand vid LTH

09.45

Fikapaus

 

10.10

Resiliens - Strategi för flexibilitet, eller olycksförebyggande, eller både och?

Jonas Lundberg, professor i människo-centrerad design, Linköpings Universitet

11.00

Leda och styra för processäkerhet

Anders Fröberg, Director Manufacturing Excellence vid Borealis, styrelseordförande i IKEM

11.45 

Summering och avslutning

Ann Christin Eriksson, IPS ordförande

12.00

Lunch

 

13.00 - ca 16

Årsstämma (separat kallelse och handlingar har mejlats till alla kontaktpersoner)

 

 

Deltagande är kostnadsfritt för anställda i medlemskretsen, inklusive luncher och fika. Externa deltagare är välkomna på seminariedelen mot avgift 1500 kr. 

Anmälningstiden går ut tisdag 8 mars för deltagande på plats. Ange i anmälan om du deltar på plats eller digitalt. Anmälan om digitalt deltagande tas emot fram till 12.00, måndag 14 mars.  

Länk för att ansluta digitalt mejlas senast på måndag 14 mars till alla som anmält sig, 

Om du deltar på plats, ange även om du deltar på luncherna och/eller middagen, samt eventuell specialkost eller allergier. Mer information om middagen mejlas till alla som anmäler intresse.

Anställda i medlemskretsen som anmält sig för att delta på plats och lämnar återbud efter 11 mars kl 09.00 eller uteblir utan giltigt skäl kommer att faktureras 1000 kr. Anmäl förhinder via mejl till anmalanips@demogroup.se

Klicka här om du vill ladda ned programmet i pdf.