Seminarier och årsmöte

Preliminärt program

Tisdag 15 mars

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 17:00 Föredrag (3-4 st), ev. gruppdiskussioner (detaljer kommer)

18:30 - 19:00 Middag

Onsdag 16 mars

08:30 - 12:00 Föredrag (3-4 st), ev. gruppdiskussioner (detaljer kommer)

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 15:00 (ca) Årsstämma