Frånkoppling av stora elmotorer i SIL-klassade säkerhetssystem

Bakgrunden är avsaknaden av certifierade produkter och branschpraxis för frånkoppling av stora elmotorer, där frånkoppling ingår i säkerhetssystem, SIL-klassade enligt IEC 61511.

Agenda 

Preliminär agenda finns här. Några övergripande punkter:

  • Processäkerhet kontra maskinsäkerhet vid frånkoppling av stora elmotorer
  • Tillgänglighet kontra säkerhet (att konstruera korrekt för bägge kraven)
  • Nuvarande problemställning med IEC standarden och ej EL SIL produkter i ställverk
  • Säkra stopp för ställverk med förslag till typiska kretsar och detaljerade konstruktionslösningar

Målgrupp

Alla som kommer i kontakt med denna problematik, beställare, anläggningsägare och processingenjörer

Konstruktörer inom El-, instrument- och automationsingenjörer

Presentatörer

Magnus Carlsson, Borealis

Hans Kemborn, Worley

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets. Anmäl dig senast kl 12:00, torsdag 25 november. Länk för att ansluta mejlas samma eftermiddag till alla som anmält sig.