Information om distansutbildning vid LTH, Processäkerhet för industrin

Forskare och lärare vid Lunds Tekniska Högskola presenterar den nya distansutbildningen "Processäkerhet för industrin, 15 högskolepoäng", som startar i januari 2022.

Läs mer om kursen här! IPS har bidragit till att få kursen till stånd. Vi tror att den kommer vara väldigt intressant och givande för den som vill skaffa sig en gedigen teoretisk grund inom mänskliga, tekniska och organisatoriska aspekter av processäkerhet. 

Anmäl dig till webbinariet senast 24/9 kl 12:00. Länk för att ansluta mejlas kort därefter till alla som anmält sig. Webbinariet är kostnadsfritt för alla intresserade (även icke-medlemmar).