SIL i praktiken - Drift och underhåll

Anmälan öppnar torsdag 2/9 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mailas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr. 

 

SIL i praktiken – drift och underhåll 

Lärare

Kenan Asenov / Lars Axelsson, pidab

 

Program 

Tid ca 8–12. Exakta tider och innehåll kommer senare. Pauser för kortare bensträckare läggs in vid behov.

 

Syfte och innehåll (preliminärt)

Syftet med den här kursen är att ge råd om handhavande och underhåll av säkerhetskritiska säkerhetsfunktioner på ett sådant sätt att de bibehåller sin skyddsfunktion under hela drifttiden. Kursen utgår från standarden SS-EN 61511, och vänder sig bland annat till drift- och underhållschefer, driftingenjörer, underhållsingenjörer och HSSM-ansvariga. Den gör inte anspråk på att vara en heltäckande redovisning av standardens krav, utan handlar snarare om praktiska tillämpningar för att uppnå standardens syfte.

 

Lämpliga förkunskaper:

IPS kurs, SIL i praktiken - Översikt

 

Bra att ha tillgängligt:

Anteckningsmateriel

 

Kurslitteratur (utdelas):

IPS handledning: SIL i praktiken, del 3 - Drift och underhåll, 2020

 

Kursintyg:

Deltagande ger kursintyg.