Introduktion till processäkerhet

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12.

Anmälan öppnar torsdag 2/9 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mailas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr. 

 

Introduktion till processäkerhet

Målgrupp

Kursen ger en introduktion i processäkerhet för personer inom processindustrin som direkt eller indirekt har ett inflytande på processäkerheten och behöver grundläggande kunskaper. Vi vänder oss exempelvis till chefer på olika nivåer, underhållspersonal, skyddsombud, konsulter som utför uppdrag åt processindustrin, men också ingenjörer, arbetsledare och intresserade processoperatörer inom driftavdelningarna. Kursen är också lämplig för relativt nyanställda på processindustrier som hanterar farliga ämnen. Detta är en heldagskurs som ger utrymme för frågor och svar, erfarenhetsutbyte och övningar. Den är ett komplement eller ersättning för IPS webb-utbildning, som behandlar samma ämne.

 

Förkunskaper

Det är en fördel att ha en viss kännedom om hur en modern processanläggning är uppbyggd och de viktigaste egenskaperna hos vanliga kemikalier i industrin.

 

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar. Huvuddelen består av föreläsningar och klassdiskussioner, men några klassövningar ingår också.

 

Innehåll

Kursen handlar om processäkerhet, det vill säga att förhindra olyckor med farliga ämnen i processer som använder sig av ämnena i gas-, vätske- eller pulverform. Kursen behandlar de två frågorna:

- Vad kan hända?

- Vad kan vi göra åt det?

  • Riskhantering
  • Tekniska skyddsåtgärder
  • Organisatoriska skyddsåtgärder

 

Kursledare

Mats Lindgren, IPS Föreståndare

 

Kursmaterial

IPS handledning "Introduktion till processäkerhet"
IPS handledning "Omtalade olyckor inom processindustrin"


Fullbokad

Du kan anmäla dig till reservlistan. Du kommer då bli kontaktad om du får en ordinarie plats.