Dammexplosioner

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 

Anmälan öppnar torsdag 2/9 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mailas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr. 

Dammexplosioner

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal på anläggningar som hanterar brännbara fasta ämnen, exempelvis trä, papper, plast, torra livsmedel eller metaller, och där finfördelat material hanteras eller kan uppstå. Även andra, som exempelvis levererar tjänster till eller utför tillsyn på sådana anläggningar, har användning för kursen. Kursen har en direkt koppling till gällande ATEX-direktiv.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men har man praktisk erfarenhet från process- eller tillverkningsindustri är det en fördel.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och kortare övningar.

Innehåll

 

Kursen utgår från praktiska exempel.

  • Vad krävs för en dammexplosion, förlopp och skadeverkningar
  • Viktiga säkerhetsdata
  • ATEX-klassning och krav på utrustning
  • Förhindra explosiv atmosfär
  • Eliminera tändkällor
  • Förhindra och begränsa skadeverkningar

 

Kursledare

Ken Nessvi, PS Group

Kursmaterial

IPS handledning: Dammexplosioner (2018)