SIL i praktiken - Specifikation och realisering

Anmälan öppnar torsdag 2/9 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mailas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr. 

För denna kursen krävs förkunskaper motsvarande IPS-kursen SIL i praktiken - Översikt. Översiktskursen kommer att finnas digitalt vid två tillfällen innan kursveckorna.

 

SIL i praktiken - Specifikation och realisering

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal som specificerar, konstruerar, installerar och underhåller säkerhetskritisk instrumentering i processindustrin, främst instrument- och automationsingenjörer. Även andra, som exempelvis levererar tjänster till, utför tillsyn på eller ansvarar för driften av sådana anläggningar, har användning för kursen.

 

Förkunskaper

Deltagare behöver utbildning eller praktisk erfarenhet som instrumentingenjörer/tekniker, eller på annat sätt ha en god kunskap om hur instrument- och styrsystem i processanläggningar är uppbyggda. Det är en fördel att ha gått kursen "Säkerhetskritisk instrumentering - introduktion och bestämning av SIL".

 

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och övningar i grupp.

 

Innehåll

Kursen behandlar översiktligt hur hårdvaran och applikationsprogramvaran i ett säkerhetskritiskt instrumentsystem ska konstrueras, provas och underhållas för att uppfylla kraven i funktionssäkerhetsstandarden SS EN (IEC) 61511. Utifrån en fallstudie får deltagarna grundkonstruera och SIL-verifiera en säkerhetsfunktion (SIF):

  • Specificering och tolkning av säkerhetskrav (SRS)
  • Grundkonstruktion och SIL-verifiering
  • Detaljkonstruktionens grunder
  • Provning, installation, driftsättning och validering
  • Periodisk funktionsprovning, underhåll och modifieringar

 

Kursledare

Lars Axelsson, pidab

 

Kursmaterial

IPS handledning: SIL i praktiken - Specifikation och realisering (2020)