Arbetstillstånd och säker avställning

Anmälan öppnar torsdag 2/9 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mailas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr. 

Arbetstillstånd och säker avställning

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som i sitt dagliga arbete förbereder processutrustning för underhållsarbete och/eller godkänner tillstånd. Även andra som är inblandade i eller ansvarar för avställning av utrustning och gasfrimätning inför inträde i utrustning har nytta av kursen, liksom de som arbetsleder underhållsarbete i processanläggningar eller som bedriver tillsyn.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet från processindustrin är bra att ha i grunden, och gärna en ingenjörsutbildning. Det är en fördel att först ha gått IPS kursen "Introduktion till processäkerhet" (lärarledd eller webbkurs).

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och övningar i mindre grupper.

Innehåll 

  • Exempel på faror och olyckor i samband med olika typer av arbeten (heta arbeten, slutna utrymmen, trycksatta anordningar, kemikalier)
  • Lagstiftning
  • Arbetstillstånd (procedur, organisation och system)
  • Säker avställning (metodik)
  • Gasfrimätning (översiktligt)

 

Kursledare

Jan Nählinder, ORS Consulting

Kursmaterial

IPS: Arbetstillstånd och säker avställning, 2019