Den omänskliga faktorn

I början av 2021 publicerades boken ”Den (o)mänskliga faktorn: MTO: digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet”, skriven av Lena Kecklund och Bengt Sandblad. I boken beskrivs MTO-begreppet och en rad olika verktyg som praktiskt kan användas i olika verksamheter för att analysera och hantera komplexa risker.

På detta webinar kommer Lena och Bengt att presentera boken och även djupdyka i några avsnitt och ge oss exempel på hur man konkret kan använda dessa metoder som ett verktyg inom sin egen organisation.

Webinariet anordnas av Säkerhetskulturnätverket (SÄKU). Mer information och anmälan via deras hemsida (länk