Konsekvensanalys, gasutsläpp, brand och explosion

Kursen går två förmiddagar kl 8-12. (Ersätter inställd kurs 8-9/6)

Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mejlas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då  3 500 kr. 

Konsekvensanalys: utsläpp, brand och explosion

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal på industrier som hanterar giftiga eller brandfarliga gaser och vätskor, och som vill fördjupa sig i utsläpp-, spridning-, brand- och explosionsfenomen. Även andra, som exempelvis levererar tjänster till eller utför tillsyn på sådana anläggningar, har användning för kursen. Efter kursen kommer du att kunna identifiera utsläppsscenarier, bedöma konsekvensen i form av toxiska effekter i omgivningen samt påverkan av tryck och/eller värmestrålning i händelse av explosion eller brand.

Förkunskaper

En ingenjörsutbildning är bra att ha i grunden, men är inte helt nödvändig om man har praktisk erfarenhet från processindustrin och ett särskilt intresse att fördjupa sig. Det är en fördel att först ha gått kursen "Introduktion till processäkerhet" (lärarledd eller IPS webb-kurs). Kursen har både praktiska och mer teoretiska inslag.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och övningar med inslag av beräkningar.

Innehåll

 

  • Några inträffade händelser
  • Gaser och vätskors egenskaper, fysikalisk, kemiska, toxiska
  • Utsläppsscenarier och skyddsmetoder
  • Spridningsberäkningar och toxiska effekter
  • Fri gasmolnsexplosion, innesluten explosion och tryckkärlsexplosion, skador av tryck
  • Pölbrand, jetbrand, BLEVE och skador av värmestrålning

 

Kursledare

Tomas Lackman, AFRY

Kursmaterial

IPS handledning: Utsläpp och spridning av giftiga gaser, 2009
IPS handledning: Brand och explosion; gas och vätska, 2018