Mänskliga faktorer i processindustrin

Kursen hålls 29-30/6 kl 8-12. 

Anmälan öppnar tisdag 13/4 kl 10.00 anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mejlas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr. 

 

Mänskliga faktorer i processindustrin

Målgrupp

Kursen riktar sig mot industrin och vänder sig till alla vill som ha kunskap om mänskliga faktorer och betydelsen av sambanden mellan människa, teknik och organisation för säkerheten samt som vill få förståelse för hur detta kan tillämpas i säkerhetsarbetet.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och innehåller både föreläsningar och olika övningar. Kursen varvas mellan att ges digitalt eller fysiskt på plats.

Första kurstillfället ges digitalt och är uppdelat på två förmiddagar.

Innehåll

  • Grundläggande teori om MTO (människa, teknik, organisation)
  • Att applicera MTO i praktiken
  • MTO i utvecklingsprocessen
  • Övergripande genomgång av analysmetoder
  • Övergripande genomgång olycksutredning med MTO-perspektiv

Kursledare

Ulrika Millgård, RISE

Helene Degerman, RISE

Kursmaterial

IPS handledning: Mänskliga faktorer i processindustrin