Försäkringsbranschens syn på processäkerhet

08.00 - 08.10 Introduktion (Mats Lindgren, IPS)

08.10 - 08.45 FM Global (Hege Witthoff m.fl.): Risk assessment tools to improve the resilience of processes and equipment.

08.45 - 09.20 WillisTowersWatson (Fredrik Ösund och Ivar Hamrin): Cyberrisker och barriärer mot sådana, med fokus på industriella styrsystem.

09.20 - 09.30 Break

09.30 - 10.00 Aon (Daniel Holm och Nigel Cairns): Improving risk differentiation in Onshore Energy Insurance.

10.05 - 10.40 If (Karl Hedvall): Huvudfaktorer vid riskbedömning samt exempel på förbättringar och förbättringssområden inom nordisk processindustri.

10.40 - 11.00 Avslutande reflektioner och diskussioner med både deltagare och talare. Kan försäkringsbolag och -mäklare utnyttjas (ännu) bättre i det förebyggande arbetet?

Som framgår av programmet blir några av föredragen på engelska.

Deltagande är kostnadsfritt för alla anställda i IPS medlemsföretag/-organisationer. Anmälningstiden går ut onsdag 27 april. Teamslänk mejlas till alla anmälda kort därefter.