Riskanalysmetoder digitalt (5 moduler uppdelat på 3 dagar)

Anmälan öppnas 13/4 kl 10.00. Första reservledet från föregående kurs har förtur, dessa blir informerade innan anmälan öppnas.

Kursen hålls tre dagar (25:e maj + 3-4 juni), du förutsätts delta på samtliga pass. 

Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mejlas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då  3 500 kr. 

 

Riskanalysmetoder digitalt (5 moduler uppdelat på 3 dagar)

Lärare

Johan Ingvarson, Lunds Universitet, och Erik Hall Midholm, Brandskyddslaget

 

Tid

Modul

Innehåll

Tisdag 25 maj

9-11

1 Introduktion och översikt

Introduktion till kursen

Riskanalysmetoders styrkor och svagheter

Leda riskanalys

13-16

2 Användning av metoder

Grovriskanalys

What if-analys

Torsdag 3 juni

9-12

3 Användning av metoder

Hazop

Operatörsanalys

13-16

4 Användning av metoder

Bow tie

Fredag 4 juni

9-11

5 Riskvärdering

Riskvärdering och acceptanskriterier

       

Lämpliga förkunskaper

IPS kurs ”Introduktion till processäkerhet” (lärarledd eller webbutbildning)

 

Bra att ha tillgängligt:

Anteckningsmateriel

Nedladdade versioner av riskanalysmallar från IPS hemsida:

 

Kurslitteratur (utdelas):

IPS Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin, 2018

IPS Handledning om riskkriterier, 2012

 

Kunskapsprov

Aktivt deltagande i övningar och diskussioner.


Fullbokad

Du kan anmäla dig till reservlistan. Du kommer då bli kontaktad om du får en ordinarie plats.