Isolerbränder - Sammanfattning av kunskapsläget

Forskningsrapporten, Isolerbränder - En sammanfattning av dagens kunskapsläge, presenteras av huvudförfattaren Sixten Dahlbom, RISE. Representanter från några industriföretag kommenterar prakiska aspekter kring förebyggande av isolerbränder.

Deltagande är kostnadsfritt för alla anställda i IPS medlemsföretag/-organisationer. Anmälningstiden går ut tisdag 4 maj kl 12.00. Teamslänk mejlas till alla anmälda kort därefter.