Isolerbränder - Deras påverkan samt förebyggande åtgärder

Microsoft Teams-möte

Anslut på din dator eller mobilapp
Klicka här för att delta i mötet.
 

Statistik, granskning av litteratur och kontakter med industrirepresentanter visar att isolerbränder regelbundet sker i industrin. Isolerbränder startar när kontaminerad isolering utsätts för förhöjda temperaturer, något som orsakar en självuppvärmningsprocess.

Under presentation redovisar Sixten Dahlbom från RISE resultat från ett forskningsprojekt om isolerbränder. Under webbinariet kommer följande att presenteras:

-        Självuppvärmning i isolering – grundläggande förståelse;

-        Presentation av statistik från MSB och kontakter med industrirepresentanter;

-        Presentation av fallstudier från industrin; och

-        Hur, om och när man bör arbeta förebyggande.

Under webbinariet deltar även Richard Forss från Perstorp AB och Svenolof Karlsson från AAK i Karlshamn, och ger ett industriellt perspektiv på isolerbränder.

Deltagande är kostnadsfritt för alla anställda i IPS medlemsföretag/-organisationer. Anmälningstiden går ut onsdag 5 maj kl 12.00. Teamslänk mejlas till alla anmälda kort därefter.