Risker vid bränselagring

Varje år sker olyckor i form av bränder och explosioner vid hantering av biobränslen och avfall. Kommande regelverk och standarder beskriver metoder för riskidentifiering och riskminimering. RISE bjuder därför in till ett seminarium för presentation av de nya riktlinjerna samt diskussion om riskminimering vid fastbränslelagring. Vid seminariet deltar representanter för arbetsmiljöverk, försäkringsbolag och forskning.

Webbinariet, som är kostnadsfritt, hålls digitalt via Zoom. Sista anmälningsdag 21/3. Antalet platser är begränsat. Mer information och anmälan här