AI och Big Data

Tomas Lackman, AFRY, rapporterar från "2020 European Conference on Process Safety & Big Data (Virtual)", som arrangerades av Center for Chemical Process Safety (CCPS) och European Process Safety Centre (EPSC). 

-Introduktion till AI och Big Data, hur funkar det? Vilka möjligheter finns? (15 min)

-Redovisning av några intressanta tillämpningar från konferensen (45 min)

Här kan du kolla på konferensinbjudan för att se områden som Tomas Lackman kommer prata om. 

Därefter kommer ett föredrag på engelska av AFRY's AI research scientist, Prajit Datta:

  1. Paradigm shift by AI (7 mins)
  2. Key AI Projects from AFRY (related to process industry) (10 mins)
  3. How to implement AI in your organization (5 mins)
  4. Possible use cases - Showcasing Business Impact Numbers from case studies (5 mins)
  5. QnA – 3 mins

Alla anställda i medlemsföretag/-organisationer är välkomna, deltagande är kostnadsfritt! 

Anmäl dig genom att klicka på länken nedan, senast måndag 22 februari 12.00. Länk skickas samma eftermiddag till alla anmälda. 

Vet du något som skulle passa att lägga till i programmet? Mejla mats@ips.se! 

Sprid denna information till alla som kan vara intresserade i Din organisation!