Riskanalysmetoder

Kursen hålls tre dagar (15, 20 och 27 april), du förutsätts delta på samtliga pass. 

Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mejlas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då  3 500 kr. 

Tid

Modul

Innehåll

Torsdag 15 april

9-11

1 Introduktion och översikt

Introduktion till kursen

Riskanalysmetoders styrkor och svagheter

Leda riskanalys

13-16

2 Användning av metoder

Grovriskanalys

What if-analys

Tisdag 20 april

9-12

3 Användning av metoder

Hazop

Operatörsanalys

13-16

4 Användning av metoder

Bow tie

Tisdag 27 april

9-11

5 Riskvärdering

Riskvärdering och acceptanskriterier