Barriärtänkande och barriärvård

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 

Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mejlas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr. 

 

Barriärtänkande och barriärvård

Lärare

Ivan Mares, ProSa Process Safety Consulting

 

Program Halvdag 1

 

08:00            Inledning, presentation

 

08:15            Definitioner, riskanalys, olika barriärtyper

                     Exempel på olyckor, p.g.a. bristande barriärvård

 

09:30            Aspekter på barriärvård:

                     Specifika barriärer: Tekniska barriärer - passiva, aktiva

                     Mänskliga barriärer (också sammansatta barriärer)

 

11:00            Mänskligt beteende och barriärer

 

11:30            Genomgång av Buncefieldincidenten – övning

 

12:00            Avslutning

 

Program Halvdag 2

 

08:00            ’Komplexa’ organisatoriska barriärer, Management of change,

Nödlägeshantering m.m.

 

10:00            Barriärvård i ledningssystem.

 

11:00            Gemensam övning - Buncefieldincidenten

 

12:00            Avslutning

 

Flera exempel från industrin på film eller i presentation flätas in i programmet

 

Bra att ha tillgängligt:

Anteckningsmateriel

 

Kurslitteratur,

IPS handledning: Barriärvård och barriärtänkand, 2015.

Kursmaterial (skickas ut i förväg med mejl)

Förbered genom att trycka ut kursmaterialet på papper.

 

Kunskapsprov

Gemensam genomgång av Buncefieldincidenten i slutet av kursen.

Deltagande ger kursintyg.