Reaktivitetsrisker

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 

Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mejlas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr. 

Reaktivitetsrisker

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som utvecklar eller hanterar exoterma reaktioner eller kemikalier med en inneboende risk för termiskt sönderfall eller andra farliga reaktioner. Kursen är till nytta både för dem som utvecklar nya syntesreaktioner, i syfte att uppnå inbyggd säkerhet i reaktionen, men också för dem som har en färdig produktionsprocess eller kemikalie att hantera.

Förkunskaper

En kemiutbildning är bra att ha i grunden, men är inte nödvändig om man har praktisk erfarenhet från kemisk tillverkning och ett särskilt intresse att fördjupa sig.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och kortare övningar.

Innehåll

 

Kursen ger kunskap att bedöma kemiska reaktivitetsrisker, vilka mätmetoder som finns tillgängliga för att ta fram nödvändig processäkerhetsdata och vilka metoder som används för att minska och hantera riskerna.

  • Inträffade olyckor
  • Grundläggande reaktionsteknik
  • Termisk stabilitet
  • Reaktivitetsrisker för olika reaktioner (satsvisa, semi-satsvisa, kontinuerliga, återloppskokning)
  • Reaktivitetsrisker vid torkning och lagring
  • Mätmetoder
  • Skyddsmetoder
  • Kunskapsprov

 

Kursledare

Tomas Lackman, ÅF

Kursmaterial

IPS handledning: Reaktivitetsrisker