Statisk elektricitet

Läs mer om kursen nedan. Tiden är 08.30 - 11.30 den 9 + 10 februari och du förutsetts delta på båda tillfällena. 

Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mejlas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr. 

 

Statisk elektricitet

Lärare

Owe Fredholm

 

Program Dag 1

08.30           Uppladdning. Uppladdningsmekanismer. Varför uppstår statisk elektricitet?

09.15           Urladdning. Vilka olika urladdningar och urladdningsformer kan man få med statisk elektricitet

10.00           Bensträckare

10.15           Vilka energier har de olika urladdningarna och vilka antändningsrisker finns.

11.15           Sammanfattning, dag 1

11.30           Slut – dag 1

 

Program Dag 2

08.30           Eventuella frågor från dag 1 som uppkommit

08.40           Åtgärder för att hindra att farliga urladdning uppstår

                     - personuppladdning

                     - ledande material

                     - oledande material

10.00           Bensträckare

10.15           Speciella åtgärder för oledande material.

10.30           Deltagarnas egna problem och frågeställningar

11.00           Frågor, diskussion

11.30           Avslutning

 

Bra att ha med:

Anteckningsmateriel

 

Kurslitteratur (utdelas):

IPS handledning: Statisk elektricitet, 2004