Statisk elektricitet

Läs mer om kursen nedan. Tiden är 08.30 - 11.30 den 9 + 10 februari och du förutsetts delta på båda tillfällena. 

Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats.   

Länk för att ansluta mejlas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 2000 kr. 

Statisk elektricitet

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom industrier som hanterar brandfarliga pulver, vätskor och gaser, och som behöver förstå hur statisk elektricitet kan leda till antändning och hur man förebygger detta. Även andra, som exempelvis levererar tjänster till industrin eller utövar tillsyn, har nytta av kursen.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men det är en fördel att känna till hur industriell hantering går till. Kompletterande kurser är "Dammexplosioner" och "Brand och explosion", som behandlar vad antändning kan leda till.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar. Huvuddelen består av föreläsningar och klassdiskussioner, men också några kortare övningar.

Innehåll

  • Uppladdning, varför uppstår statisk elektricitet
  • Urladdning, energier och antändningsrisker
  • Förebyggande av uppladdning
  • Förebyggande av urladdning
  • Speciella åtgärder för oledande material

Kursledare

Owe Fredholm, Fredholm Consulting

Kursmaterial

IPS handledning "Statisk elektricitet"