Riskanalysmetoder, vinter 2021

Kurstid: Torsdag 14 januari kl 9-16 (Del 1), måndag 25 januari kl 9-12 (Del 2) och tisdag 26 januari kl 9-15 (Del 3).

Kurserna har delats upp eftersom vi kör på distans, du förutsätts delta på alla pass som ingår i respektive kurs.

Läs mer om kursen och övrig info nedan. Anmäl dig snarast möjligt, dock senast 4 veckor innan kurstillfället. 

Om en kurs blir fulltecknat tillämpas ett prioriteringssystem så att större medlemsföretag (>50 anställda) får max 3 platser, övriga max 2. I övrigt gäller först till kvarn. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.

Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1 000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr per kurs.

 

Riskanalysmetoder digitalt (5 moduler uppdelat på 3 dagar)

 

Lärare

Johan Ingvarson, Lunds Universitet, och Erik Hall Midholm, Brandskyddslaget

 

Tid

Modul

Innehåll

Torsdag 14 januari

9-11

1 Introduktion och översikt

Introduktion till kursen

Riskanalysmetoders styrkor och svagheter

Leda riskanalys

13-16

2 Användning av metoder

Grovriskanalys

What if-analys

Måndag 25 januari

9-12

3 Användning av metoder

Hazop

Operatörsanalys

Tisdag 26 januari

9-12

4 Användning av metoder

Bow tie

13-15

5 Riskvärdering

Riskvärdering och acceptanskriterier

       

Lämpliga förkunskaper

IPS kurs ”Introduktion till processäkerhet” (lärarledd eller webbutbildning)

 

Bra att ha tillgängligt:

Anteckningsmateriel

Nedladdade versioner av riskanalysmallar från IPS hemsida:

 

Kurslitteratur (utdelas):

IPS Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin, 2018

IPS Handledning om riskkriterier, 2012

 

Kunskapsprov

Aktivt deltagande i övningar och diskussioner.