Mänskliga faktorer i processindustrin

Den nya IPS-handledningen "Mänskliga faktorer i processindustrin - Hur människan, tekniken och organisationen samspelar i säkerhetsarbetet" presenteras av författarna Ida Esberg och Jeton Partini från COWI. Skriften planeras vara klar för nedladdning/beställning ungefär vid samma tidpunkt.

Det är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets. Övriga faktureras 500 kr per deltagare. Länk för att ansluta mejlas till alla anmälda någon dag innan.