Framtidens operatörsmiljöer

Ett webinar där Anna Sirkka och Stefan Lindberg från RISE berättar om projekt där man i nära samverkan med industrin utforskat nya lösningar som utgår från operatörens behov. Delar av webinaret utgörs av enklare interaktiva moment som möjliggör erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Här delas deltagarna in i mindre grupper för att diskutera frågeställningar som tar avstamp i ett case där RISE tillsammans med Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå har utvecklat en ny lösning för hantering av larm. Här är en kort "teaser"! (länk

 

Anmäl dig här senast på måndag 21/9 kl 1200, så får du en länk för att ansluta mejlad till dig. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets. Icke-medlemmar är välkomna mot avgift 500 kr.