Skademekanismer - Distanskurs uppdelad på två halvdagar

Läs mer om kursen här. Halvdag 1 är på tisdagen 18/8, gemensam för alla deltagare. Halvdag 2 är uppdelad i mindre grupper. Du förutsätts delta på Halvdag 1 och sedan Halvdag 2 antingen onsdag, torsdag eller fredag. Ange i anmälan vilken dag du föredrar för Halvdag 2. Tiden är 8.00 - 12.00 samtliga tillfällen.