Seminarium om lärande av händelser

Den 27 Januari är det dags igen för ”Lärande av händelser”, vårt årliga seminarium, denna gång i Göteborg. Det blir intressanta föredrag, diskussioner och erfarenhetsutbyten om inträffade händelser, systematik för utredning, erfarenhetsåterföring och lärande.

Alla anställda i medlemsföretag/-organisationer är välkomna, deltagande är kostnadsfritt! Kontakta mig gärna om du kan tänka dig att bidra med en kortare presentation (10-15 min). Det behöver inte vara något med stora konsekvenser. Man kan "lära stort" av små händelser också!

Sprid denna information till alla som kan vara intresserade i Din organisation!