Säker processdesign

Delar av innehållet i IPS Handledning om säker processdesign, som lanserades på årsmötet i början av mars i år, presenteras av huvudförfattaren Jonas Rudling från pidab. 

Handledningen beskriver principer för säker design, och exempel på typiska lösningar i form av flödesscheman och rör- och instrumentdiagram för olika typer av system/utrustningar. Syftet är att förmedla kunskaper om viktiga processäkerhetsaspekter kopplat till design av processystem, och att bidra till ett ökat fokus på sådana aspekter. Den är tänkt att kunna användas av relativt oerfarna process-/designingenjörer, och vid utbildning av nya kemiingenjörer, men även erfarna ingenjörer bör ha nytta av den.

Anmäl dig via länken nedan, senast 19 maj. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i medlemskretsen. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 500 kr. 

Länk för att ansluta mejlas till alla anmälda några dagar i förväg.