Dammexplosioner

Vår populära endagskurs om Dammexplosioner med Ken Nessvi som kursledare körs på distans p.g.a. Coronaläget.

Läs mer om kursen här. Anmäl dig snarast möjligt för att vara säker på att få en plats, dock senast 18/5. Kursen är kostnadsfri för alla anställda i medlemskretsen, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar efter 18/5. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 2000 kr.