Arbetstillstånd och säker avställning

Det första försöket med att webbsända kursen ”Arbetstillstånd och säker avställning” gick mycket bra. Vi har beslutat att köra en repris den 5:e maj och anmälan är nu öppen (deadline 21/5). 

Här finns en beskrivning av kursinnehållet (länk). Upplägget är att föreläsaren kör samma presentation som vid ”fysisk kurs” via Microsoft Teams. Deltagarna sitter framför sina datorer uppkopplade via Microsoft Teams och med kameror igång så att alla kan se varandra (mikrofonen slås på endast av den som vill säga något). Kursledaren kommer uppmuntra interaktion. Deltagarna får kurskompendium, åhörarkopior och övningsmaterial i förväg.

Deltagarantalet är begränsat till max 10, om fler än 10 anmäler sig kommer vi kvotera mellan medlemsföretagen. Anmälan är bindande, vid utebliven närvaro utgår straffavgift om 1 000 kr.

Vid anmälan, skriv vilken postadress ni vill att kursmaterialet skall skickas till (vid första tillfället ville de flesta ha det skickat till sin hemadress pga rådande situation.)