Seminarium och Årsmöte

Ladda ned program med vägbeskrivning här!

Program:

8:00 - 9:30      Studiebesök, Nouryon Bohus

9.30 - 10.00    Fika

10.00 - 10.20 På gång inom IPS

10.20 - 11.10  Säker processdesign - övergripande beskrivning och exempel ur  den nya skriften (Jonas Rudling, pidab)

11.10 - 12.00 Osäker processdesign - några dåliga exempel (Per Cronberg Löfmarck, Kiwa)

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.00 Föredrag av Carsten Busch, vinnare av IPS pris, ”Bästa exjobbet 2019”

14.00 - 14.30   Fika

14.30 - 16.30  Årsmöte

Carsten Busch (”the Indiana Jones of Safety”) är en spännande föredragshållare. Han kommer presentera sitt vinnande examensarbete, antingen på engelska eller norska. Så här beskriver han sitt exjobb: 

“Herbert William Heinrich is one of the most influential pioneers within safety. His concepts, originally from the late 1920s, influence safety practice and theory, even today. In recent years, Heinrich’s legacy received increasing critique, also from contemporary safety authors that generally are counted among the ‘new view’. The objective of this thesis is to explore how ‘new view’ thinkers/authors discuss Heinrich and whether they apply the approaches they advocate to Heinrich’s work.”

Anmäl dig gärna så snart som möjligt, senast torsdag 27 februari. Ange i kommentarsfältet om du deltar på studiebesöket eller enbart på seminariet. 

Du behöver inte ange om du stannar på årsmötet eller inte.  Alla är välkomna men endast kontaktpersoner eller anmälda ersättare har rösträtt. Kallelse och underlag till årsmötet mejlas till alla kontaktpersoner senast 2 veckor innan. Tag chansen att vara med och påverka inriktningen framöver!