IPS medverkar på Water and Waste

Nätverksfrukost med föredrag, "Introduktion till processäkerhet", av IPS föreståndade Mats Lindgren. På eftermiddagen föredrag om "Människans förmågor och begränsningar", av IPS kursledare Anette Marelod, COWI.

Klicka här för information om Water and Waste samt kostnadsfri registrering.