Seminarium om lärande av händelser

Kontakta föreståndaren om du kan tänka dig att presentera en inträffad olycka/tillbud. Förutom händelsebeskrivningar kan följande vara intressant att belysa och diskutera:

- Utredningsmetodik

- Orsaker (direkta och indirekta)

- Konsekvenser

- Åtgärder (tekniska/organisatoriska)